Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

Welkom

De bij de Raad van Kerken aangesloten kerken willen door hun getuigenis en dienstbetoon in de samenleving gestalte geven aan hun geloof in Jezus Christus.
De opdracht tot eenheid, die van de Heer zelf komt, is een drijvende kracht voor de Raad, maar ook erkent zij de rijkdom van de verscheidenheid van kerken en individuele gelovigen. Samen willen de deelnemende kerken zich openstellen naar alle mogelijke (groepen) mensen in dorp, regio en wereld.

Kijkend in Nijverdal en Hellendoorn

Kijkend wat er in Nijverdal en Hellendoorn gebeurt op oecumenisch gebied, mogen we niet ontevreden zijn. We weten elkaar als kerken te vinden en ook de burgerlijke overheid ziet ons als een belangrijke gesprekspartner. De betrokkenheid van individuele burgers bij de oecumene is echter nog lang niet op het niveau, waar we dat zouden willen hebben. Terwijl de opdracht om een te zijn tot iedere gelovige is gericht en we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in dragen. Die eenheid in verscheidenheid tot in de haarvaten van onze (geloofs)gemeenschap te laten doordringen zien we dan ook als een belangrijke uitdaging voor de toekomst.

Zoeken

Geloofsgesprek 2018

Geloofsgesprek 2018 Lees Meer »

Leerhuis programma 2017/2018

Voor het leerhuis programma van dit nieuwe seizoen klikt u hier.Lees Meer »

Vredesmarkt 23 september2017

Voor meer informatie over de vredesmarkt van 23 september 2017 klikt u hier.Lees Meer »