Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

Home // Publicaties

Gebedsbrief oktober: Myanmar, onderdrukking van minderheden

In Myanmar (Birma) zijn de meeste mensen boeddhist. De islam en het christendom zijn minderheden. De boeddhistische monniken zijn machtig en strijden tegen de minderheden. Ook het leger is een machtsblok en strijdt tegen opstandelingen en etnische minderheden, o.a. tegen de Rohingya. Zij worden door de Birmese overheid geminacht vanwege hun ras en omdat ze moslim zijn...

Klik hier de hele gebedsbrief te lezen

Kerstpakketten actie voor de Minima 2016

“Met uw kerstpakket een minimagezin blij maken”, dat is de bedoeling van de “kerstpakkettenactie voor de minima”, die donderdag 22 december a.s. voor de 23 e keer door de Raad van Kerken wordt georganiseerd. De Raad heeft zich ten doel gesteld om dit jaar in onze gemeente ± 700 minimagezinnen met een kerstpakket te verrassen. Dit zijn gezinnen en alleenstaanden, die vaak door omstandigheden zijn aangewezen op
bijstand van de gemeente. En verder mensen met een handicap, langdurig werkelozen, vluchtelingen/-asielzoekers, alleenstaanden met kinderen, ouderen en anderen, die met de feestdagen in zicht, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Donderdag 22 december a.s. kunnen particulieren, bedrijven en organisaties vanaf 14.00 t/m 18.30 uur kerstpakketten,levensmiddelen, cadeaubonnen, giften, etc., inleveren in het Spectrum (Nijverdal),de Leerkamer (Hellendoorn), de Schaapskooi (Kruidenwijk) het Kerkzaaltje (Haarle) en Rehoboth in Daarle.
Voor de aanmelding van adressen alsmede het samenstellen en bezorgen van de kerstpakketten, wordt door de Raad nauw samengewerkt met de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Vluchtelingenwerk, het Maatschappelijk Werk, Steunpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting BOOM en de plaatselijke Voedselbank.

De Kerstpakkettenactie voor de Minima wordt door velen ervaren als een hartverwarmende actie. Mensen laten hun hart spreken ten behoeve van de minima. Geweldig!

De Raad hoopt dat veel particulieren, bedrijven en organisaties de actie steunen en een “steentje willen bijdragen”. Financiële steun is mogelijk via: rekening NL 78 RABO 0132 588 242 t.n.v. “Kerstpakkettenactie Raad van Kerken.” Voor méér informatie over de actie kan contact worden opgenomen met: Bennie Brandwacht, telefoon: 615835 / e.mail: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Gerrit Berends, telefoon: 654813 / e.mail: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

de PKN en Israël.

Het Joodse/Israëlische volk heeft zich tussen de 6de eeuw voor Christus (terugkeer uit de Babylonische ballingschap) tot de 7e eeuw na Christus steeds ingezet voor het herstel van een eigen soevereine staat. Ook na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. wist het een zekere mate van politieke en godsdienstige autonomie te behouden, met het Sanhedrin als leidinggevende instelling. Veel van de elementen van het nationale bestaan bleven intact. Door de Arabische verovering van het land in 634-640 kwam er een einde aan de autonomie. 
Het Arabische Rijk werd in 1300 afgewisseld door het Ottomaanse Rijk. 
Tijdens de eerste wereldoorlog (1914-1918) werden de Turkse garnizoenen in het Midden-Oosten uitgeschakeld en namen de Britten Jeruzalem in. Met de Balfourverklaring in 1917 kwam er weer voor het eerst `een nationaal tehuis` voor het Joodse/Israëlische volk in zicht. Op de 5de Ijar (14-15 mei) 1948 werd de staat Israël gesticht. 
Als gevolg van de Zesdaagse oorlog in 1967 met de buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië, die aanvielen, - en een eclatante overwinning voor Israël – kwamen de Sinaï, de Gazastrook, Judea, Samaria,(Westelijke Jordaanoever) heel Jeruzalem ( incl. Jeruzalem-Oost) en de Golanhoogte in Israëlische handen.
Wat ook anno 2016 geldt voor Israël als volk met haar land, vindt zijn weerslag in het erkennend spreken over Israël als staat. In 1970 gaf de Hervormde Generale Synode de handreiking `Israël, land volk en staat` uit, voor theologische bezinning. Op de bruikbaarheid van dit rapport is wel het één en ander af te dingen, maar deze helderheid werd destijds in elk geval gegeven: `Wie de eigen rol van het Joodse/Israëlische volk te midden van de volken eenmaal heeft aanvaard moet voor het heden ook tot de aanvaarding van de eigen staatsvorm voor dit volk komen. Omdat deze aanvaarding gebaseerd is op de blijvende band met het land krachtens de belofte, dus ten diepste op geloofsgronden berust, kan dit in de christelijke gemeente geen zaak van vrijblijvende discussie zijn. Anders begeeft men zich op een weg waarop het Nieuwe Testament van het Oude, God van de geschiedenis, en Zijn Gebod van Zijn Genade, dreigt losgemaakt te worden, daarmee zou het geloof verspiritualiseerd (vergeestelijkt) of verethiseerd (gaat over wat goed en kwaad is) worden.  Het rapport pleit dat Israël als staat exemplarisch moet zijn, zodat aan andere volken een nieuw verstaan van wat een staat is wordt voorgeleefd.  Israël zou hiertoe van Godswege geroepen zijn. Deze visie op Israëls roeping kan meer bescheiden worden gedeeld, maar mist sowieso diepgang. Het belang van Israël als staat wordt door iemand als essayist (schrijver van een verhandeling over een wetenschappelijk of letterkundig onderwerp) Amos Oz krachtiger verwoord: `De moord op de Europese Joden was geen shoa. Het was de definitieve conclusie, de logische conclusie, van de aloude positie van de Joodse mens in de westerse cultuur. Sinds duizenden jaren is de jood een symbool en personifieert hij/zij een onpersoonlijke hoedanigheid.  Hij/zij moet schitteren en vrees aanjagen, lijden en sluw zijn, voorbestemd tot genialiteit en tot het plegen van schanddaden. 
Ik ( Amos Oz) ben zionist omdat ik niet wil bestaan als een onderdeeltje van een symbool in het bewustzijn van anderen. Als Jood wil ik niet leven onder mensen die mij beschouwen als een soort symbool of archetype = oermodel of droomsymbool, (`in de kelders van de christelijke ziel`) maar in een staat van Joden. Zo`n staat kon alleen in het land Israël ontstaan. Overigens vond de stichting van de staat Israël plaats in 1948 voor Christus! , naar de oude telling, ontving Abraham de  belofte  dat het land hem tot een eeuwigdurende bezitting gegeven zou worden in 1948 voor Christus! 
De zionist Theodor Herzl   sprak in 1897 de profetische woorden: ` als jullie willen blijft dit geen droom maar kan het over 50 jaar werkelijkheid zijn geworden` Die voorspelling is exact uitgekomen; in een winternacht van 1947 (29 november)  vond de stemming in de VN plaats over een Joods Nationaal tehuis en werd daartoe beslist. 
Wanneer voor Gods verkiezing van Israël als volk, land en staat geldt dat deze onmogelijk ongedaan kan worden gemaakt, licht tenslotte ook de betekenis van dat beladen woord `verdrijven` ten aanzien van de andere volken in Kanaän op. De Kanaänitische volken hadden Gods land ontwijd met gruwelijke afgoderij en moesten plaats maken voor het volk van Israëls God. In de geschiedenis heeft nog nooit een Palestijnse staat bestaan. Pas na de zesdaagse oorlog van 1967 begonnen Arabische vluchtelingen zich officieel te identificeren als Palestijns volk.
Wordt vervolgd.
Bron: 
Deze tekst is letterlijk overgenomen uit het boek: `de PKN en Israël beknopte geschiedenis van een relatie.`

Alleen door gebed en financiële steun kan Het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal haar activiteiten continueren en/of uitbreiden.

Ons IBANnummer = NL 86 INGB 0005 6123 47 ten name van dhr. H.Schippers onder vermelding van Israël.

Kees Reinders ( voorzitter) Nijverdal

tel. 0548-616007 of 06-45094330

E-mail: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Ons adres op facebook is: Israel Platform Hellendoorn-Nijverdal .

In onze betrokkenheid bij Israël baseren wij ons op de Bijbel omdat de Bijbel vol staat van het eeuwigdurend Verbond van God met Israël.

 

GEBED VOOR ISRAEL

God van Abraham, Izaak en Jakob,
voor Uw uitverkoren Volk,
het meest vernederde, het meest vervolgde,
is onze voorbede. Lees meer »

35ste publicatie van Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal juni 2015

Op donderdag 20 augustus 2015 organiseert het Israel Platform Hellendoorn-Nijverdal een dagtocht naar het Israël centrum in Nijkerk met aansluitend een bezoek aan de Synagoge in Elburg.

Het programma:

08.30 instappen LEERKAMER HELLENDOORN
08.45 instappen HET CENTRUM NIJVERDAL Lees meer »

Zoeken

Levendige kerstwandeling in Nijverdal

Wegens succes herhaald! Net als vorig jaar, vindt op kerstavond 24 december 2017, van 17:30 uur tot 20:00 uur de levendige kerstwandeling plaats in het centrum van Nijverdal...Lees Meer »

‘RECHT DOOR ZEE’ | Week van Gebed 2018

Week van Gebed 2018 voor de eenheid van de kerken
‘RECHT DOOR ZEE’ Van 21 t/m 28 januari vindt de Week van Gebed plaats...Lees Meer »

Geloofsgesprek 2018

Geloofsgesprek 2018 Lees Meer »