Werkgroepen

Op deze pagina is informatie te vinden van de werkgroepen (zie rechts) die onder de paraplu van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn opereren.

De werkgroepen acteren min of meer zelfstandig.

v0.0.8 build 20221202HF2