Op weg in de stilte


Steeds meer mensen vinden inspiratie voor hun leven door bewust stilte en bezinningstijd te zoeken. Sinds 2014/2015 biedt de werkgroep ‘Op weg in de stilte’ mogelijkheden/activiteiten aan rondom stilte, bezinning en meditatie om, juist ook samen, de stilte te zoeken en te ervaren. We gebruiken verschillende vormen zoals stiltewandelingen, lectio divina (= meditatief bijbellezen), creatieve werkvormen, liederen/gebeden en dergelijke. Van tijd tot tijd nodigen we iemand uit die de avondbijeenkomst begeleidt vanuit zijn/haar eigen ervaring met spiritualiteit en meditatie. De avonden worden afgesloten met een korte viering (avondgebed) met stilte, liederen en een bijbellezing.

Vóórdat we te maken kregen met het corona-virus hebben we meerdere bijeenkomsten gehouden in de Kleine Kapel (Noetselerweg 55). De werkgroep ‘Op weg in de stilte’ is eigenlijk ook de bakermat van de Kleine Kapel; dus, waar mogelijk, werken we samen.

Echter, de ruimte in de kapel is te klein om voor een groep de richtlijn van 1,5 meter aan te houden. Als werkgroep van de Raad van Kerken mogen we nu gebruik maken van de Levensbron, Nijkerkendijk 20, Nijverdal.

Via de kerkbladen en de diverse plaatselijke media proberen we u op de hoogte te houden. De meest actuele informatie kunt u vinden op onze facebookpagina www.facebook.com/opwegindestilte.

Contactpersoon:
facebook: Yvonne Holsappel, e-mail ymholsappel@kpnmail.nl
anders: Thea van Pijkeren, 0548-617611, e-mail theavanpijkeren@gmail.com

v0.0.8 build 20221202HF2