Volkskerstzang.. een evenement voor alle mensen …  

Sinds 1962 wordt op de derde adventszondag van december de volkskerstzang gehouden. De geboorte van het kindje Jezus, in Bethlehem’s stal lijkt zo gewoon, voor een kerkganger maar voor een evenement als de volkskerstzang is het een volksfeest wat ook toegankelijk is voor mensen die niet verbonden zijn aan een kerkgenootschap. Het is een groots evenement waar heel veel bij komt kijken. Het werd voorheen gehouden in de Regenboogkerk of het toenmalig Hervormd Centrum. Maar doordat er steeds meer belangstellenden waren voor de volkskerstzang werd er uitgeweken naar een sporthal. Door weer en wind en over soms gladde wegen verplaatste men stoelen van een kerk naar de sporthal. Gesjouw over en weer, waarbij de kerstboom ook opgetuigd moest worden en de zaal in kerstsfeer gebracht moest woden. Een hele belevenis wat veel werk was en wat gedaan wordt door vrijwilligers van diverse kerkgenootschappen.

De voorbereiding begint al in februari met het evalueren van de laatste volkskerstzang en het bepalen van het nieuwe thema. Dan wordt er nagedacht over welk koor benaderd moet worden om de avond muzikaal op te luisteren en wie gevraagd zal worden om de muzikale begeleiding te verzorgen. Ook wordt er nagedacht wie er korte meditatie kan voordragen en welke liederen we gaan zingen.
 

De commissie voor de volkskerstzang bestaat uit verschillende inwoners van Nijverdal van verschillende kerkgenootschappen en verschillende leeftijden. Mensen die zich willen inzetten voor de inhoud en organisatie van de volkskerstzang voor zoveel mogelijk inwoners van Nijverdal en omgeving. Sommige leden hebben jarenlang in de commissie meegewerkt en ook nu zitten er mensen in die al jarenlang meewerken. Dat geeft aan dat het een mooie groep mensen is en verklaart deels ook de jarenlange ervaring met mooie volkskerstzangen.


Want zodra  de winterhoornblazers de mensen verwelkomen, de kerstballen glimmen, de kerstverlichting brandt, de koekjes of chocolaatjes op de dienbladen liggen, de liturgieën zijn uitgedeeld en alle mensen hebben plaatsgenomen, dan kan de volkskerstzang beginnen weer beginnen.

 

v0.0.8 build 20221202HF2