ISRAËL PLATFORM HELLENDOORN-NIJVERDAL

 

DRIJFVEER

Onze drijfveer als Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal is, dat wij er van overtuigd zijn dat wij dit werk doen tot eer en glorie van onze God, de God van Abraham, Isaäc en Jacob = Israël, de Vader van onze Heer Jezus, de Messias.

 

DOELSTELLING
Wij willen een proces op gang brengen waarbij de Gemeente zich steeds meer bewust wordt van de volgende zaken:
- De plaats van Israël in Gods heilsplan
- Gods voortdurende trouw aan Zijn
- Israël is de wortel die de kerk draagt (Rom. 11)
- De unieke verbondenheid van de kerk met Israël

 

Daarbij willen wij ook aandacht vragen voor een aantal praktische punten:
Het bestaansrecht van de staat Israël als onlosmakelijk onderdeel van de Joodse identiteit
De noodzaak tot liefde betoon uit dankbaarheid voor wat wij van Israël hebben ontvangen en nog steeds ontvangen
Verbreding en verdieping van het inzicht in de weg die God met Israël ging en gaat
Het gevaar bestrijden dat over Israël wordt gesproken in de verleden tijd alsof Israël in het heden heeft afgedaan: over de godsdienstige gebruiken van het Jodendom bijvoorbeeld, schrijft men dan in de verleden tijd
Het uiten van bezorgdheid over het steeds meer toenemende nieuwe antisemitisme

 

Belangrijke speerpunten van het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal zijn:
Het stimuleren van het vieren van de Israëlzondag in alle geloofsgemeenschappen in de gemeente Hellendoorn
Het organiseren van Israël seminars en bijeenkomsten

Het financieel ondersteunen van projecten in Israël

 

Bestuur IPHN
Kees Reinders Voorzitter
Joke van Weert Organisatie
Roelof Hekman Public Relations
Dicky Reinders Financiën en Social Media

 

Comité van Aanbeveling
Ds. P.Boomsma,  emeritus Predikant PG Nijverdal
E. Ligthart, voormalig Huisarts Nijverdal
R.Minkjan, voormalig raadslid CU gem. Hellendoorn
R.H.Hekman, Missionair Ambassadeur PKN
Ds. R.J. Perk, Predikant  PG Hellendoorn

 

Contactpersonen kerken en gemeentes:
Henk de Bree, Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Jan van Pijkeren, Levensbron Nijverdal
Egbert Jansen, Protestantse Gemeente Hellendoorn Dorp
Joke van Weert, Protestantse Gemeente Nijverdal
Roelof Hekman voor 4 Kerken in Daarle en Daarlerveen

 

Info
Emailadres IPHN: israelplatformhn@gmail.com
Correspondentieadres: IPHN, Cornelis Evertsenlaan 2, 7441 JB Nijverdal
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Isra%C3%ABl-Platform-Hellendoorn-Nijverdal-345084408900550/
Iban rek.nr. NL 91 RABO 3658 7477 22 t.n.v. D. Reinders-Bos

 

Raad van Kerken: werkgroep onder de paraplu van de RvK Nijverdal-Hellendoorn

 

v0.0.8 build 20221202HF2