GEBEDSBRIEF (nummer 2 –3e kwartaal 2024)

ISRAËL PLATFORM HELLENDOORN-NIJVERDAL

Verspreiding gaat in samenwerking met de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

 

Vrijdagavond bidden voor Israël

 

Vrijdagavond is het begin van de sabbat.

Een mooi moment om voor het Joodse volk te bidden.

Onze vraag is eenvoudig.

Wil je elke vrijdag bidden voor Israël?

Om je praktische handvasten te geven, komt er vier keer per jaar een gebedsbrief.

 

Gebedspunt 1

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.” Jesaja 2:5.

Deze prachtige tekst staat in het Bijbelgedeelte over de heerlijkheid van het toekomstige Jeruzalem.

Bid om de vrede voor Jeruzalem en het licht van de Heere over Israël.

Gebedspunt 2

Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.

Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten

de heilige berg.’ Zacharia 8:3. Dank God voor deze woorden.

Gebedspunt 3

Het Iraanse regime dreigt al jaren met de vernietiging van Israël. Bid dat de vervloekingen van de Iraanse leiders en de aanvallen die zij richten op Israël niets zullen bereiken. Dank God dat Hij opkomt voor Zijn volk en dat Hij rechtvaardig zal oordelen over de volken. (Psalm 96).

Gebedspunt 4

De inwoners van Judea en Samaria leven dagelijks met de dreiging van terreur. Bid dat God hen mag beschermen. Bid dat zij in rust en met blijdschap in het Bijbelse Hartland kunnen wonen.

Gebedspunt 5

Bid om zegen over de nieuwe zomertentoonstelling die in juni is geopend in het Israëlcentrum,

Henri Nouwenstraat 34, Nijkerk. Bid dat mensen weer op een nieuwe manier kennis mogen maken met Israël en Gods plan voor Israël.

 

 

 

GEBEDSBRIEF ONTVANGEN

Stuur een bericht naar: israelplatformhn@gmail.com

 

Staat ook op Facebook Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal

 

 

 

ISRAËL PLATFORM HELLENDOORN-NIJVERDAL

 

DRIJFVEER

Onze drijfveer als Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal is, dat wij er van overtuigd zijn dat wij dit werk doen tot eer en glorie van onze God, de God van Abraham, Isaäc en Jacob = Israël, de Vader van onze Heer Jezus, de Messias.

 

DOELSTELLING
Wij willen een proces op gang brengen waarbij de Gemeente zich steeds meer bewust wordt van de volgende zaken:
- De plaats van Israël in Gods heilsplan
- Gods voortdurende trouw aan Zijn
- Israël is de wortel die de kerk draagt (Rom. 11)
- De unieke verbondenheid van de kerk met Israël

 

Daarbij willen wij ook aandacht vragen voor een aantal praktische punten:
Het bestaansrecht van de staat Israël als onlosmakelijk onderdeel van de Joodse identiteit
De noodzaak tot liefde betoon uit dankbaarheid voor wat wij van Israël hebben ontvangen en nog steeds ontvangen
Verbreding en verdieping van het inzicht in de weg die God met Israël ging en gaat
Het gevaar bestrijden dat over Israël wordt gesproken in de verleden tijd alsof Israël in het heden heeft afgedaan: over de godsdienstige gebruiken van het Jodendom bijvoorbeeld, schrijft men dan in de verleden tijd
Het uiten van bezorgdheid over het steeds meer toenemende nieuwe antisemitisme

 

Belangrijke speerpunten van het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal zijn:
Het stimuleren van het vieren van de Israëlzondag in alle geloofsgemeenschappen in de gemeente Hellendoorn
Het organiseren van Israël seminars en bijeenkomsten

Het financieel ondersteunen van projecten in Israël

 

Bestuur IPHN
Kees Reinders Voorzitter
Joke van Weert Organisatie
Roelof Hekman Public Relations
Dicky Reinders Financiën en Social Media

 

Comité van Aanbeveling
Ds. P.Boomsma,  emeritus Predikant PG Nijverdal
E. Ligthart, voormalig Huisarts Nijverdal
R.Minkjan, voormalig raadslid CU gem. Hellendoorn
R.H.Hekman, Missionair Ambassadeur PKN
Ds. R.J. Perk, Predikant  PG Hellendoorn

 

Contactpersonen kerken en gemeentes:
Henk de Bree, Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Jan van Pijkeren, Levensbron Nijverdal
Egbert Jansen, Protestantse Gemeente Hellendoorn Dorp
Joke van Weert, Protestantse Gemeente Nijverdal
Roelof Hekman voor 4 Kerken in Daarle en Daarlerveen

 

Info
Emailadres IPHN: israelplatformhn@gmail.com
Correspondentieadres: IPHN, Cornelis Evertsenlaan 2, 7441 JB Nijverdal
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Isra%C3%ABl-Platform-Hellendoorn-Nijverdal-345084408900550/
Iban rek.nr. NL 91 RABO 3658 7477 22 t.n.v. D. Reinders-Bos

 

Raad van Kerken: werkgroep onder de paraplu van de RvK Nijverdal-Hellendoorn

 

v0.0.8 build 20221202HF2