De “Kerstpakkettenactie voor de Minima” in een nieuwe jas!

Dinsdag 20 december 2022 organiseert de Raad van Kerken t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 29 ste keer, een “Kerstpakkettenactie voor de Minima”.
Dit jaar gaat het om een Kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen.
 

Vorig jaar besloot de Raad van Kerken om in verband met de Coronaproblematiek de Kerstactie voor de Minima ingrijpend te wijzigen. In plaats van een Kerstpakket ontvingen de aangemelde minimagezinnen een levensmiddelen-bon.

Gezien de vele reacties van zowel de gezinnen als de sponsoren is de Kerstactie in deze gewijzigde vorm bijzonder gewaardeerd. Heel begrijpelijk, het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelen-bon zelf inkopen te doen t.b.v. een op het gezin afgestemd Kerstpakket.

Als gevolg van de reacties is door de Raad van Kerken besloten de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” blijvend te organiseren op de wijze als vorig jaar. Alle bij de Raad aangemelde gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenveloppe met daarin een Kerstgroet, een toelichting op de actie en een levensmiddelenbon.

De Raad van Kerken gaat met de hulp van de met haar samenwerkende organisaties en vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de Kerstactie opnieuw te laten slagen.
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via bankrekening:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen helpen om de Minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven.
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens de Kerngroep Acties Minima van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn :

Gerrit Pastink: telefoon: 0548-613824 / 06-51 35 07 87 / E.mail: g.pastink1@kpnplanet.nl
Nardi Benneker: telefoon: 06-13 19 32 63 / E.mail: rjmbenneker@planet.nl
Bennie Brandwacht: telefoon: 615835 / E.mail: egmbrandwacht@hetnet.nl
Gerrit Berends: telefoon: 654813 / E.mail: berends43@kpnmail.nl

De Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), Stichting Maatschappelijk Werk, en de Stichting Noabers voor Noabers.

v0.0.8 build 20221202HF2