DOOR GELOOF ALLEEN

                                                       

                                                   

Ds. Sjaak Maliepaard (1954), geboren in Haarlem, getrouwd sinds 1974 met Heleen, is na een loopbaan als politieagent eerst in Haarlem en later in Barneveld, sinds nov. 1987, predikant. Hij is altijd creatief geweest, maar in het jaar 2000 is zijn gave van het schilderen ontdekt. Hij bestudeert het Woord, mag erover preken en zo af en toe, zoals hij zelf zegt, maakt hij er een “werkje” van.

Bij een evangelisatie - actie met een aantal schilderijen op de markt van Nijverdal, bleek het een prachtig middel te zijn om het evangelie te kunnen delen. En dat is nog steeds de drive van hem en zijn vrouw. Hij wil graag d.m.v. de schilderijen Jezus prediken. Tegelijk steunen ze met de verkoop van producten, n.a.v. de schilderijen, twee goede doelen in Israël.

Al enkele jaren organiseren zij, in samenwerking met plaatselijke kerken, tentoonstellingen met een Bijbelse Boodschap. Ook geven ze geven door het hele land presentaties, d.m.v. een PowerPointpresentatie en leggen aan de hand van de schilderijen het evangelie uit. Dit alles in ondergebracht in de stichting: Uit Uw hand. www.uituwhand.nl

 Wat opvalt, is dat op veel schilderijen het Woord weer terugkomt. Want het is immers van Woord naar beeld, maar ook van beeld naar Woord. Ook ziet u veel Hebreeuwse woorden geschilderd en Joodse symbolen om te benadrukken dat wij, als gelovigen, ingelijfd zijn bij Israël.

U bent van harte uitgenodigd om de tentoonstelling ‘DOOR GELOOF ALLEEN’ te bezoeken, van dinsdag 31 oktober tot en met dinsdag 7 november a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de avond van 19.00 uur tot 20.30 uur in het gebouw ’Hebron’ naast de Hervormde Dorpskerk, Burgemeester J.C. van Den Bergplein 3 te Wierden.

Voor de kinderen is er een leuke puzzel met een attentie. Ook kunnen enkele namen met een stift in het Hebreeuws op papier geschreven worden.

De opening, door Ds. H. J. Donken (Huib) en Jeannette Donken, is dinsdag 31 oktober om 14.00 uur, waarvoor u, bij dezen, ook van harte uitgenodigd bent.

Zie ook www.drievoudigsnoer.nl

 

terug naar home

v0.0.8 build 20221202HF2