Comité Wereldgebedsdag

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. In 173 landen houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatshebben, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen.

Deze dag wordt steeds door een ander land voorbereid.
In Nijverdal wordt deze viering elk jaar in telkens een ander (kerk)gebouw gehouden, t.z.t. aangekondigd in kerkbladen en kranten en via digitale media.

Meer info op www.wereldgebedsdag.nl.

COMITÉ WERELDGEBEDSDAG:
Contactadres: Gé van der Meer,
Wilhelminastraat 56,
7442GJ  Nijverdal.
Telefoon 614197.
gvdmeer.d@gmail.com

v0.0.8 build 20221202HF2