Kerk en Samenleving

Deze werkgroep is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken en de Stichting Vluchtelingenwerk Nijverdal-Hellendoorn. De bedoeling van de werkgroep is om statushouders in de gemeente Hellendoorn meer te betrekken bij de samenleving door het organiseren van activiteiten en maaltijden.

v0.0.8 build 20221202HF2