Werkgroep Leerhuis

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal is per 1 oktober 2021 opgeheven. de stuurgroep is gestopt en de Raad ziet geen kans om het Leerhuis in een andere manier voort te zetten. Voor bijeenkomsten in de geest van het Leerhuis verwijzen we naar het jaaroverzicht van de PG Hellendoorn en PG Nijverdal 'Lerend Geloven'.

Open het boekje .pdf

 

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal kende een lange traditie in het organiseren van lezingen voor een breed publiek.

v0.0.8 build 20221202HF2