Gereformeerde Kerk Daarle

De Gereformeerde kerk van Daarle wil als kleine dorpskerk een open en een voor iedereen gastvrije gemeente zijn, die - in verbondenheid met de gereformeerde traditie - de christelijke boodschap, het heil door Jezus Christus, probeert uit te dragen.

Elke zondag worden er 2 diensten gehouden, een morgendienst en een middag- of avonddienst.

Onze kerktijden zijn ’s winters 09:30 uur en 15:00 uur vanaf het ingaan van de zomertijd 09:30 en 19:00 uur. Tijdens de diensten zijn er ook kinder- en tienernevendienst en ’s morgens kinderoppas. Voor de jeugd zijn er jeugdclubs en catechisatie. Er is ook, in samenwerking met de Hervormde gemeente, volwassencatechese. Verder zijn er bijbelstudiegroepen en een gebedsgroep. Het spreekt voor zich dat u van harte bent uitgenodigd om contact op te nemen voor meer informatie. Natuurlijk bent u ook welkom in één van onze kerkdiensten. Meer informatie vindt u op pkn-daarle.nl

v0.0.8 build 20221202HF2