Protestantse Gemeente Nijverdal

Visie
De Protestantse Gemeente Nijverdal wil een open en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, verenigd rond het woord van God, dat werkelijkheid geworden is in Jezus Christus, onze Verlosser. Door dat levende woord zijn we geraakt, in beweging gezet en zoeken we naar wegen om geloof en samenleving met elkaar te verbinden en geloof in onze tijd relevant en aansprekend te maken. Voor onszelf en voor anderen.
 
Geloven is ten diepste een persoonlijke zaak, maar om dat geloof inhoud te geven en te kunnen ontwikkelen hebben we elkaar nodig. Met al onze persoonlijke ervaringen, die behoorlijk kunnen verschillen, willen we een veelzijdige gemeenschap vormen die voor onszelf en anderen een vindplaats van God is.  
 
Dat betekent dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de zondagse vieringen en daar met elkaar te luisteren, te zingen, te bidden en de gemeenschap van het geloof te vieren. Maar dat betekent net zo goed dat we in allerlei kleinere verbanden oog hebben voor elkaar, samen actief zijn op welke manier dan ook, ons met elkaar bezinnen, maar ook vrijmoedig naar buiten treden en in de maatschappij relevant zijn.
 
Diaconaat zien we als essentieel onderdeel van onze gezamenlijke geloofsbeleving. De kwaliteit van onze huidige concrete ondersteuning en dienstverlening, zowel binnen onze eigen gemeenschap als naar de lokale en bredere samenleving, willen we koesteren en waar mogelijk nog versterken. PG Nijverdal staat met twee benen in de burgerlijke samenleving. Als hier onze hulp wordt gevraagd, heeft dit onze warme aandacht.  

Meer informatie op de website www.pgnijverdal.nl

PG Nijverdal, Het Centrum

Kerkomroep: Beluister de diensten van het Centrum op kerkomroep

PG Nijverdal het Centrum

Constantijnstraat 7A
7442 MC
Nijverdal

PG Nijverdal, de Regenboog

Kerkomroep: Beluister de diensten van de Regenboog op kerkomroep


Grotestraat
127
7443 BE
Nijverdal

v0.0.8 build 20221202HF2