Leger des Heils Nijverdal

Leger des Heils Nijverdal

Het Dienstencentrum Nijverdal houdt geen eigen kerkdiensten meer. Hiervoor kunt u naar het Leger des Heils in Almelo. Het korpsgebouw van het Leger des Heils in Almelo bevindt zich aan de Troelstralaan 1, 7604 VW in Almelo.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst. Centraal in de dienst staat de verkondiging van het Woord van God, zoals we dat in de Bijbel kunnen lezen.

In de diensten van het Leger des Heils wordt m.m.v. ons muziekkorps (brass band) veel gezongen. Ook is er altijd ruimte voor persoonlijke geloofsgetuigenissen.

Tijdens de dienst is er ook een kindernevendienst en oppas.
Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om samen een kop koffie of thee te drinken en even na te praten.

www.legerdesheils.nl/korpsalmelo
 

v0.0.8 build 20221202HF2