Volle Evangelie Gemeente Nijverdal Beth Shalom

Beth-Shalom is een eigentijdse en dynamische kerk. Wij willen op een actieve manier het verschil maken, door Jezus’ boodschap van liefde, vrede en genade op een praktische manier uit te dragen. Wij zijn een jonge gemeente en investeren in onze kinderen en jongeren. 

Wat wij geloven
Beth-Shalom is een Volle Evangelie Gemeente. Dit betekent dat wij het evangelie van Jezus Christus geloven, in al zijn volheid. Wij komen bij elkaar om God te eren, naar Zijn Woord te luisteren, maar ook om Hem te leren kennen. Wij willen open staan voor de kracht, de gaven en de werking van de Heilige Geest. 

Wat wij doen
Iedere zondag is er om 10.00 uur een samenkomst. De kinderen hebben vanaf 10.15 uur hun eigen dienst. Wij vieren elke eerste zondag van de maand het avondmaal en er worden regelmatig doopdiensten in Beth-Shalom gehouden. Naast de zondagse diensten en andere doordeweekse activiteiten in ons gebouw, zijn wij ook in de lokale gemeenschap actief. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de jaarlijkse Levendige Kerstwandeling in het centrum van Nijverdal en de wekelijkse maaltijd voor minima en alleenstaanden.

Meer informatie
Website: www.beth-shalomnijverdal.nl
Email: info@beth-shalomnijverdal.nl

v0.0.8 build 20221202HF2