Kerkdiensten bij Hoi TV

Elke 3e zondag van de maand neemt Hoi TV een kerkdienst op in een van de bij de Raad aan gesloten kerken. Deze kerkdienst wordt uitgezonden op de maandag aansluitend op de zondag waarop de dienst is opgenomen.

Een lid van de Raad verzorgt het rooster, waarin standaard in september de kerkdienst ter gelegenheid van Bruisend Nijverdal en in december de volkskerstzangdienst zijn opgenomen. De kerken werken bij toerbeurt mee aan de diensten.

v0.0.8 build 20221202HF2