Protestantse Gemeente 'De Schoof' Daarlerveen

Onze visie

We beseffen dat we afhankelijk zijn van de zegen van onze God. Vanuit dat besef zoeken we naar een
verbinding tussen God en mensen. Dit zodat we in het dagelijks leven herkenbaar zijn als christenen.

Waarbij wij belijden dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de van de wereld is, zoals dat verwoord is in de Apostolische geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene Christelijke Kerk.

Onze visie is op een aansprekende en laagdrempelige manier de boodschap van God te horen en uit te dragen, zodat de gemeente gezegend mag worden en zelf tot zegen mag zijn.

 

Voor meer informatie, bezoek onze website www.pgdeschoof.nl

Voor het beluisteren van de diensten, ga naar www.kerkomroep.nl

Brugstraat 10, 7687 BD Daarlerveen

 

 

v0.0.8 build 20221202HF2