Parochie Sint Sebastianus Haarle

In Haarle staat de St. Sebastianus kerk. De gemeenschap is onderdeel van RK parochie Heilig Kruis met de basiliek in Raalte.

De locatie Haarle is een hechte gemeenschap waarin de kerk nog steeds een belangrijke rol vervult. De lokatieraad Haarle is bezig met de herinrichting van de kerk om zodoende voor de aanwezigen een genoeglijker samenzijn te creëren omdat ook in Haarle de kerkgang achteruit gaat. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de wens van parochianen om de kerk voor deze kern te behouden.

Meer info op de website www.parochieheiligkruis.nl/ haarle

v0.0.8 build 20221202HF2