De “Kerstpakkettenactie voor de Minima” gaat weer van start!

 

Dinsdag 19 december a.s. organiseert de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken  t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 30e keer, een “Kerstpakkettenactie voor de Minima”.  Dit jaar gaat het om een kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen.

In de eerste week van december wordt gestart met het gereed maken en aanbrengen van de bekende gele spandoeken. Met deze spandoeken wordt een oproep gedaan om de “Kerstpakkettenactie voor de Minima” dit jaar te steunen met een financiële bijdrage.

Sinds 2020 ontvangen aangemelde minimagezinnen een levensmiddelenbon, waar ze voorheen een samengesteld kerstpakket kregen. Op basis van overweldigende reacties van gezinnen en sponsoren blijkt deze gewijzigde vorm een groot succes. Het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelenbon zelf inkopen te doen voor een kerstpakket. Alle bij de Raad aangemelde gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenveloppe met daarin o.a. een kerstgroet, een toelichting op de actie en de levensmiddelenbon.


De kerngroep acties voor de minima zal met alle samenwerkende organisaties en vrijwilligers “alle zeilen bijzetten” om de kerstactie opnieuw te laten slagen.
Het bezorgen van zo’n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via bankrekening:

NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

Of scan de QR-code

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen helpen om de minimagezinnen in onze gemeente met de Kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven.
Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!

Namens de kerngroep acties voor de minima van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn :
Gerrit Pastink: telefoon: 06-51 35 07 87 / E-mail: g.pastink1@kpnplanet.nl
Bennie Brandwacht: telefoon: 06- 30 42 27 15 / E-mail: egmbrandwacht@hetnet.nl
Nardi Benneker: telefoon: 06-13 19 32 63 / E-mail: rjmbenneker@planet.nl

De kerngroep van de Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting de Welle: afd. Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), Stichting Maatschappelijk Werk en de Stichting Noabers voor Noabers.

 

Terug naar home

v0.0.8 build 20221202HF2