“ Paasgroetactie voor de Minima “
Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.


Pasen, het feest van de hoop, is voor de Raad van Kerken een belangrijk moment om aandacht te vragen voor een groot aantal gezinnen en alleenstaanden, die leven in moeilijke omstandigheden. Uit bewogenheid met deze mensen en om hen een hart onder de riem te steken is door de Raad besloten om woensdag 27 maart a.s. een “Paasgroetactie” te organiseren voor de bij de Raad bekende minimagezinnen.

Doordat er bij de Raad veel positieve reacties zijn binnen gekomen op de nieuwe vorm van de Kerst- en Paasactie, ontvangen de bij de Raad van Kerken bekende gezinnen op de actiedag dit jaar weer een Paas-enveloppe met daarin: een Paasgroet, een levensmiddelenbon, een zoete attentie en het Paasnummer van het maandblad “Elisabeth bode”. Met de levensmiddelenbon wordt het gezin in de gelegenheid gesteld om zelf, naar eigen keuze, Paasinkopen te doen bij een JUMBO supermarkt naar keuze.

De Raad hoopt dat veel inwoners van onze gemeente op eigen initiatief dit voorbeeld gaan volgen en een Paasgroet brengen aan een familielid, buur of een onbekende, als teken van medeleven en als “ruggensteun”. Een klein gebaar kan al veel betekenen voor een ander.

Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie- en Caritasinstellingen en de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting de Welle: afd. Vluchtelingwerk, Stichting Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers.

Met vriendelijke groet,

Kerngroep Activiteiten voor de Minima van de Raad van Kerken.

 

 

Terug naar home

v0.0.8 build 20221202HF2