Gebedsbrief april 2022

Gebedsbrief april: Oekraïne, kerk zet zich schrap

Eerst was er nog de vrees, maar nu een feit: Rusland is de Oekraïne met militair overmacht binnengevallen. Kerken en gelovigen in het land zetten zich schrap: zij zijn niet vergeten hoe het is om vervolgd te worden. Men vreest dat ontwikkelingen die al eerder ingezet zijn in pro-Russische provincies gemeengoed voor het hele land worden, als Rusland de controle overneemt.

Baptistengemeenten in Oost-Oekraïne zullen ondergronds gaan als Rusland erin slaagt de controle over dat deel van het land over te nemen. Historisch gezien hebben ze die ervaring al gehad onder de Sovjet-Unie. De kerken weten wat vervolgd worden betekent, maar zullen blijven doen wat ze altijd hebben gedaan, het evangelie verkondigen. Kerken in het westen van Oekraïne stellen hun huizen en kerken open voor broeders en zusters in andere delen.

Protestantse kerken in de oostelijke regio staan sinds 2014 onder toenemende druk. De zelfverklaarde republieken Donbask en Luhansk hebben richtlijnen opgelegd, waardoor religieuze organisaties zich moeten registreren. Voor kerken die niet vallen onder de Russisch Orthodoxe kerk is registratie vrijwel onmogelijk. Net als in de Sovjettijd wordt de verplichting gebruikt om christelijke activiteiten illegaal te maken. Geen registratie betekent geen energie of water en maakt kerkactiviteit dus vrijwel onmogelijk.

  • Bid dat de kerk sterk blijft en een baken van Licht en verzoening voor het land zal zijn

  • Bid dat het recht van alle christenen wettelijk erkent blijft om in vrijheid samen te komen

Bron: Open Doors

Marcel Ticheler,

Raad van Kerken Nijverdal / Hellendoorn

v0.0.8 build 20221202HF2